Använd reflexer – Skulle du vilja möta den här bilföraren utan reflexer?

Använd reflexer - Skulle du vilja möta den här bilföraren utan att bära reflexer?

Använd reflexer – Skulle du vilja möta den här bilföraren utan reflexer? Att du ser bilen innebär inte att att bilföraren ser sig.

Utan reflexer syns du inte förrän du befinner dig på ett avstånd på 20-30 meter. Och du vet aldrig vilka förutsättningar som råder i just det ögonblicket hen passerar dig. Det finns många potentiella faktorer som påverkar hur väl fokuserad föraren är på sin körning och på att upptäcka just dig när du promenerar längs med vägen.

Även när föraren är fokuserad är 20-30 meter alldeles för kort sträcka att både hinna se, reagera och bromsa eller väja. Så använd reflexer, så syns du på 450 meters avstånd då bilföraren kör med helljus. Helt andra förutsättningar helt och du är helt enkelt mycket säkrare i trafiken som fotgängare, joggare eller cyklist.

Använd reflexer – Skulle du vilja möta den här bilföraren utan reflexer?

Tänkvärd fakta om trafik, reflexer och personlig säkerhet i trafiken.

Läs detta, det är livsviktig fakta. Om den allt för låga användningen av reflexer beror på okunskap och oförmåga att tänka sig in i en bilförares förutsättningar att se oss som promenerar längs med vägarna så SKA du läsa och lägga denna artikel på minnet och gärna dela vidare. Beror det på att du känner dig obekväm, utklädd eller att det är opraktiskt med reflexer så ska du läsa om våra produkter.

  • Enligt Trafikverket är risken att bli påkörd av en bil är tre större i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken. Och trots att många färre rör sig ute på kvällen sker 40% av olyckorna då.
  • Gatubelysning är ingen garanti för att du blir sedd.
  • De flesta olyckor sker i tättbebyggda områden där gatubelysningen är tänd.
  • Gatubelysningen gör att du själv ser, men det innebär inte att du syns.
  • I mörker har människans öga svårt att utskilja kontraster, även på belysta gator. Därför behöver du ha reflexer för att upptäckas av bilförare och busschaufförer.
  • När vägbanan är blöt minskar gatubelysningens effekt.
  • Med reflexer syns du på ungefär 125 meter när du möter en bil med halvljus.. Det ger föraren god tid att sakta in. Saknar du reflexer och har mörka kläder, syns du inte förrän på 20-30 meters avstånd
  • När du bär reflex blir du upptäckt redan på 450 meters avstånd av en bilist med helljus, jämfört med 150 meters utan reflex.
  • För att en reflex ska vara godkänd ska den vara SIS-märkt eller CE-märkt. SIS är en svensk standard och CE är en europeisk standard. Kontrollera att dina reflexer är godkända. Alla våra produkter är SIS-märkt eller CE-märkt.
  • Hundar och hästar behöver också reflexer. Reflexer till djur finns i djuraffärer. (Du kan även beställa reflexer och reflexplagg hos oss.)